Regionalna Sieć Szerokopasmowa

Operator infrastruktury

Na mocy Uchwały z dnia 7 listopada 2023 r. nr. LIV/829/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 1 stycznia 2024 r. utworzone zostało Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, do którego statutowych zadań należy wykonywanie zadań Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako operatora infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej: RSS). Informacje związane z umowami oraz wszelkie pytania dotyczące sieci należy kierować na adres:

Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii
ul. Bartosza Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn

tel: 89 613 13 40
e-mail: operator@warmia.mazury.pl

Uzgodnienia dotyczące sieci RSS należy przesyłać na adres mailowy: uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl

Zgłaszanie problemów

W przypadku zgłaszania problemów z funkcjonowaniem usług świadczonych przez RSS, w celu precyzyjnego oraz sprawnego zdiagnozowania przyczyny, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania Siecią następujących informacji:

  • Dane użytkownika zgłaszającego problem (imię, nazwisko, firma)
  • Identyfikatory usług, połączeń lub kolokacji (jeśli zostały przydzielone)
  • Opis charakteru problemu z wyszczególnieniem niedziałających usług
  • Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej problem

Prace planowe

Zgłoszenia planowanych prac w zakresie usług świadczonych przez RSS, prosimy o przekazywanie drogą elektroniczną, na adres mailowy noc@warmia.mazury.pl Prosimy o podanie następujących informacji:

  • Dokładne miejsce prowadzenia prac (np. odcinka kablowego, punktu styku, urządzeń, obwodów zasilania, itp)
  • Identyfikator połączenia lub usługi, której będą dotyczyć prace planowe (jeśli nadano identyfikator)
  • Opisu charakteru prac planowych i ich wpływu na usługi
  • Czas trwania prac, w tym czas braku łączności
  • Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej lub koordynującej prace